Salihli TV

Güleç; "Bu yılki tema "İş Yerinde Ruh Sağlığı"

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç bir basın açıklamasında bulundu.

Güleç;
11 Ekim 2017, Çarşamba
      10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç bir basın açıklamasında bulundu. Bu yılki temasının “İş Yerinde Ruh Sağlığı” olarak belirlendiğini belirten Güleç, “Ruhsal sağlık sorunlarının çalışanın devamsızlığına, verimliliğinin düşmesine ve maliyetin artmasına neden olduğu gösterilmektedir. Bu yılki tema ile yöneticilerin ve kurumların çalışanlarına yardımcı olacak ve çalışanların genel ruh sağlığını yükseltecek araçlara sahip olabilmeleri için “iş yerinde ruh sağlığı” konusunda farkındalık yaratmaya çalışılacaktır” dedi.
   Açıklamalarına devam eden Güleç, “ İş ve kariyer yaşamın önemli bir parçasıdır. Gelir kaynağı olmasının yanı sıra kişisel amaçların gerçekleştirilmesine, sosyal ilişkiler kurulmasına ve kişinin mesleğine veya topluma hizmet etmesine yardım etmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki iş stresi, iş-yaşam dengesizliği, yıldırma ve şiddet sosyal maliyetlere ve üretim kaybına yol açmaktadır. Süreklilik gösteren iş kaynaklı stres fiziksel sağlığı da olumsuz etkilemektedir. İşteki sorumluluklarla aşırı meşgul olmak sıklıkla sağlıksız beslenmeye, yetersiz egzersiz yapmaya yol açarak kilo sorunları, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterole sebep olabilmektedir. Bu, depresyona yol açan tükenmişliğe sebep olabilirken, bir yandan da kalp hastalıkla, felç, obezite, yeme bozuklukları, diyabet ve bazı kanser türlerine yol açabilmektedir. Kronik depresyon diğer hastalıklara karşı bağışıklığı da azaltmaktadır hatta erken ölümlere yol açabilmektedir 
   AB istatistiklerine göre çalışma hayatındaki depresyon üretim kaybı, hastalık izinleri ve erken emekliliklere yol açan bir etkendir. Çalışan nüfusun %10’u depresyon nedeniyle işinden ayrılmaktadır. Her depresyon dönemi başına ortalama 36 iş günü kaybedilmektedir. Ne yazık ki depresyonu olan kişilerin % 50’si tedavi olmamaktadır. Depresyonun konsantrasyon, karar verme ve hafıza güçlüğü gibi bilişsel belirtileri depresif dönemde %94’e varan oranlarda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma işlevlerinde ve üretkenlikte önemli bir bozulmaya sebep olmaktadır” dedi.
   Çalışanların iş yerlerinde yaşadıkları ruhsal sorunları diğer insanlara göstermekten çekindiklerini belirten Sezgin Güleç, “Ruhsal sorunlar için yardım almayı ve tedaviyi engelleyen en önemli sebeplerden birisi damgalanmadır. Çalışanlar, iş arkadaşları veya işverenlerinin kendisine karşı olumsuz tutum geliştirmesinden ve işini kaybedeceği endişesinden dolayı yaşadıkları ruhsal sıkıntıları belli etmeden çekinmektedirler.
   Verimliliğin artırılması ve maliyetin düşürülmesi için ruh sağlığını önemseyen iş yerlerine ihtiyaç vardır. Tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi ruhsal hastalıkların da tedavisinin önemsendiği çalışma ortamları bu amaca hizmet etmektedir. İş yerlerinde çalışanların iyilik halini iş-yaşam dengesini destekleyen ve geliştiren program ve uygulamalar olmalıdır.  Yöneticilere, çalışma stresinden kaynaklanabilecek performans sorunlarını fark edebilmelerini sağlayacak eğitim olanakları sağlanmalıdır. İş yaşamında depresyon ve onun üretime etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve ruhsal hastalıklarla ilgili damgalamanın önlenmesi önemlidir. Bu sayede hastalık belirtileri erken dönemde fark edilip tedavisi desteklenebilmektedir” dedi. 
 
Obisis.com © 2013 - 2015 Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır. Tamamı veya kısmen kullanılması durumunda adli takip başlatılacaktır.