Salihli TV

Dilek, Salihli'de okul müdürlerine yeni müfredatı anlattı

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, 2017/2018 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredatla ilgili Öğretmenevi ASO Müdürlüğü konferans salonunda Salihli'deki resmi - özel tüm okul ve kurum müdürlerine bilgilendirme toplantısı yaptı.

Dilek, Salihli'de okul müdürlerine yeni müfredatı anlattı
28 Ağustos 2017, Pazartesi
    Toplantıda Dilek, “Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ve Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin’ in mesajlarını iletti. Yeni eğitim öğretim döneminde 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak müfredat ile ilgili bakanlık düzeyinde gerekli çalışmaların yapıldığını, formatör öğretmenlerin eğitimlerini aldığını, araç-gereç ve dokümanların hazır olduğunu, bize düşen görevin ise bu çalışmaları tamamlayıcı nitelikte okuldaki öğretmenlerimize ve velilerimize gerekli bilgilendirmeyi yapıp yeni eğitim – öğretim sezonuna hazır bir şekilde girmek olduğunu” özenle belirtti. 
    Dilek, yeni müfredat hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptıktan sonra özetle şunları vurguladı; “Kıymetli okul ve kurum müdürü arkadaşlarım, önceki müfredatlardan farklı olarak yenilenen müfredatlarda değerler ve değer eğitimi müfredatların ana odağını oluşturmuştur.Yeterlilik ve beceri çerçevesi içinde İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı (sınıflar esas alındığında 176) müfredat yenilenmiştir. Programların ruhu mesabesinde bir anlayışla 10 kök değer ve 9 temel yeterlilik ve beceri, bu 51 müfredatın tamamında (örtük olarak yerleştirilmiştir) vurgulandı.
 
 
    Müfredatlarda Öne Çıkan Yenilikler Nelerdir?
    1) Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur.  2) Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı (disiplinin kendi özgül özellikleri) dikkate alınmıştır. 3) Yenilenen müfredatlar ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel yeterlilik ve beceriler tüm disiplin alanları için ortak olarak verilmiştir. 4) Müfredatlarda disiplin alanlarına özgü yeterlilik ve becerilere yer verilmiştir. 5) Müfredatların yenilenmesi çalışmaları sırasında değerlerin öğrencilere aktarılmasında izlenen yöntemlere ve bu aktarımın etkililiğinin nasıl   arttırılacağına ilişkin literatür taraması yapılmıştır. 6) Değerlerin ilgili dersin doğası ve müfredat kazanımları ile tutarlı olmasına ve bütünlük oluşturmasına dikkat edilmiştir. 7) Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye ve dengeli örneklemelerde bulunmaya çalışılmıştır. 8) Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. 9) Yenilenen müfredatlarda;  üst bilişsel becerilerin kullanılmasını gerektiren,  öğrenmenin anlamlı olabilmesi için soyut olay, olgu ve kavramların mümkün olduğunca günlük hayatla ilişkilendirilmesine imkân sağlayan, öğrenmenin kalıcı olabilmesi için olabildiğince uygulamaya yönlendiren, öğrenilenlerin önceki bilgilerle ve diğer disiplin alanlarıyla ilişkilendirilmesine hizmet eden, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını teşvik eden kazanım ve/veya kazanım açıklamalarına yer verilmiştir. 10)Farklı disiplin alanlarında tekrar eden ünite, konu ve/veya kazanımlar daha fazla ilişkili olduğu disiplin alanına alınmıştır. 11)İçerik olarak ilişkili olan ancak farklı ünite ve/veya konu başlıkları altında bulunan konulara ait kazanımlar konu bütünlüğünün sağlanması ve öğrenmenin kolaylaştırılması açısından bir araya getirilmiştir.  12) Anlamlı ve kalıcı öğrenme için öğrenilen bilgilerin günlük hayatta karşılığını bulması, edinilen bilgi ve becerilerin uygulama yaparak pekiştirilmesi önemlidir. Bu bakımdan öğrencilerin yaş düzeyleri itibarıyla günlük hayatla ilişkilendirecekleri veya ilgi duyduğu meslek alanında uzmanlaşmakta ihtiyaç duyacağı uygulamalar yapılması önemsenmiştir.  13) Müfredat uygulanırken bireysel farklılıkların, bütün öğrenciler için olduğu kadar özel gereksinimi olan öğrenciler için de üzerinde hassasiyetle    durulması gereken konulardan biri olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle müfredatlar uygulanırken özel gereksinimi olan öğrenciler için gereken esnekliğin gösterilmesi; öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlikler hazırlanması ve planlaması öngörülmüştür.  14) Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve özeni/hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmış, bu sebeple müfredat uygulanırken farklılıkları olan öğrenciler için gereken esnekliğin gösterilmesi; öğrencilerin sosyoekonomik, kültürel, bireysel, düşünsel vb. farklılıkları, talep ve beklentileri doğrultusunda etkinlikler hazırlanması ve planlaması öngörülmüştür.
     Değerli okul ve kurum müdürü arkadaşlarım, sizlerden bu yenilenen müfredatlarla ilgili olarak okulların açıldığı ilk haftadan başlayarak en geç ekim ayının ilk haftasına kadar öğretmenlerimizi ve velilerimizi bilgilendirmenizi istiyorum. Bu müfredatı öncelikle sizler ve öğretmenlerimiz çok iyi bir şekilde inceleyip özümsemelisiniz. Şayet sizler bu müfredatı iyi özümserseniz velilerimize de iyi ve doğru bir biçimde aktarırsınız. Böylece Bakanlığımızın yaptığı çalışma tam anlamı ile hedefine ulaşmış olur.  Sizlere şimdiden çalışmalarınızda başarılar dilerken yeni eğitim öğretim yılının da hayırlara vesile olmasını temenni eder, mutlu günler dilerim” dedi. 
 
 
Obisis.com © 2013 - 2015 Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır. Tamamı veya kısmen kullanılması durumunda adli takip başlatılacaktır.