Salihli TV

SALİHLİ BEYAZ ALTINA DÖNÜYOR

Salihli'nin en eski çırçır işletmelerinden biri olan Akbıyıkoğlu yetkilisi Selim Akbıyıkoğlu gazetemize beyaz altın diye adlandırılan pamuğun yöremizde tarihi gelişimini, sorunlarını, çözüm yollarını ve 2017 yılındaki pamuğun geleceğini anlattı. Akbıyıkoğlu "Bugünlerde Salihli'de pamuk ekimleri tüm hızıyla devam etmekte, bu yıl pamuk çiftçisi için hava koşulları, ekim şartları için gerekli her şey olumlu gitmekte . Bu sene beyaz altına dönüş yılı olacağını düşünüyorum" dedi.

SALİHLİ BEYAZ ALTINA DÖNÜYOR
07 Mayıs 2017, Pazar

      Salihli'nin en eski çırçır işletmelerinden biri olan Akbıyıkoğlu yetkilisi Selim Akbıyıkoğlu gazetemize beyaz altın diye adlandırılan pamuğun yöremizde tarihi gelişimini, sorunlarını, çözüm yollarını ve 2017 yılındaki pamuğun geleceğini anlattı. Akbıyıkoğlu "Bugünlerde Salihli'de pamuk ekimleri tüm hızıyla devam etmekte, bu yıl pamuk çiftçisi için hava koşulları, ekim şartları için gerekli her şey olumlu gitmekte. Bu sene beyaz altına dönüş yılı olacağını düşünüyorum" dedi.

    Salihli'de bir zamanlar beyaz altın diye adlandırılan pamuk ekimi tüm hızıyla devam ediyor. Konu ile bilgi aldığımız Salihli'nin en eski çırçır fabrilarından biri olan Akbıyıkoğlu Tarım işletmesi yetkilisi Selim Akbıyıkoğlu pamuktaki gelişmeleri gazetemize şöyle anlattı:

 
4 Kuşaktır tarım ve hayvancılık yapıyoruz 
 
   “Akbıyıkoğlu Tarım Ltd. Şti. olarak tarım  sektöründe  tarım ürünleri ticareti (pamuk, mısır, kuru üzüm, buğday, arpa, domates)  çırçır fabrikası işletmciliği, tohum bayilikleri, gübre bayilikleri ile hizmet veriyoruz. Ayrıca kendi arazilerimizde zeytincilik alanında sofralık zeytin ve zeytinyağı, tarla bitkileri olarak pamuk mısır domates buğday üretimleri  yapmaktayız. Bir aile şirketiyiz. 4. kuşak olarak ailenin ticari faaliyetlerini yürütüyorum. Geçmişten günümüze ailemizin geleneksel küçükbaş  hayvancılık faaliyeti  hala devam etmekteyiz. Tohumculuk alanında devletin çiftliklerinde üretilen, (tarım işletmeleri genel müdürlüğü) Tigem'in sertifikalı buğday tohumunu Manisa il bayisi olarak Manisa merkez ve ilçelerinde oluşturduğumuz  alt bayi ağı ile çiftçilere ulaştırıyoruz. Domates fidesi, pamuk tohumu, tanelik ve silajlık mısır ve yonca tohumlarıda firmamızdan temin edelebilmekte. Şirketimiz tarım kredi kooperatiflerinin sahibi  olduğu gübretaş firmasının Salihli’deki önemli bir gübre bayisidir. Tek üretici firmanın bayisi olmak çiftçilerimize değişken piyasa şartlarında rekabetçi olma açısından çok faydalı olmadığı için ülkenin en büyük gübre üretici ve ithalatçılarından Tekfen Holding’e bağlı Toros gübrenin de bayisidir.
 
Salihli’de yetişen tarım ürün deseni çok geniş
 
    Tarım politikalarının gidişatına, ürün  fiyat dalgalanmalarına  göre bölgemizde ürün desenlerinde  değişiklikler gözlemlenmekte bunun nedeni olarak Salihli’de tarım alanlarının verimli olması iklim olarak birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlamasıdır. Bu sebepledir ki Salihli’de yetişen tarım ürün deseni çok geniştir. Bunlar ana kalemler olarak değerlendirirsek mısır, pamuk, üzüm,  domates, buğday, arpa, zeytin’dir.
 
Salihli ovasında 2005 yılına kadar en önemi tarım ürün pamuktu
 
   Akbıyıkoğlu ailesi olarak 1960 yılından bugüne aynı adreste ticari faaliyetlerimize devam etmek olan Salihli’nin en eski çırçır işletmesiyiz. Salihli ovasında 2005 yılına kadar en önemi tarım ürünü pamuktu. Çifçilerimiz açısından pamuk ürünü çok önemli bir gelir kaynağıydı. Bugün, eskiden beri çiftçilik yapan kiminle görüşseniz “Bizim mayamız pamuktur, biz bu günlere pamuktan kazandıklarımız ile geldik" dediklerini duyarsınız.
 
   Pamukçuluk 2005 yılından sonra her yıl kademeli ekim alanlarında daralma ile bölgemizde pamukçuluk gerilemiştir. Bu gerileme ile firmamız pamuk'a alternatif olan mısır alımı yaparak dönemsel stokçuluk ve yem fabrikalarına hammadde tedariğine, buğdayları kaliteye göre sınıflandırarak yem fabrikası yada un fabrikalarına satışına, kuru üzüm alımı yaparak İzmir Ticaret Borsasında simsarımız aracılığı ile ihracatçı firmalarla ürün satışı yapmaktadır. Yoğun ekilen domateside ülkenin önemli ve kurumsal salça fabrikalarına pazarlama faaliyetinde bulunarak salihli ekonomisine ve çiftçisine katkida bulunmaktadır.
 
    Maliyetlerin yüksekliği ve çeşitli zorluklar pamuk üretimini azaltmıştır
 
   Pamuktaki bu gerilemenin en büyük sebeplerinin başında makineleşmemek gelir. Elle toplama işçilik maliyetlerinin, pamuk üretim gelirinin büyük kısmına denk geldiği görülmüştür. Ayrıca pamuk toplayıcı işçi bulunamamıştır. Bulunan işçiler elle toplama da gerekli hassasiyeti göstermemişlerdir. Bu durum kalite kaybına böylelikle dolaylı olarak satış fiyatının düşmesine yada pamukların kapçıklı toplanması nedeniyle  fire düşmek kaydı ile satışına sebep olmuştur buda gelir kaybı demektir. Makineleşme şart hale gelmiştir.
 
Salihli’de 10’un üzerinde çırçır işletmesi vardı 
 
   Pamukçuluğun bölgemizde üretiminin azalması ile çırçır fabrikaları kapanmıştır. Salihli’de 10’un üzerinde çırçır işletmesi vardı. Bunların birçoğu söküldü ve kapatıldı. Pamuk lifi iplik olmak için tekstil sektörüne, çekirdeği sıkılarak yağ sektörüne, sıkım sonucu çıkan sıkılmış çekirdek yem sanayinde küspe olarak kullanılır. Bu kadar katmadeğeri yüksek bir ürünün salihlide üretiminden vazgeçilmesi ekonomik olarak da bölgeye olumsuzluklar getirmiştir. Pamuk üretimi bölgeye diğer tarım ürünleri arasındada bir denge unsuruydu stoklanabilir olması çiftçimizin avantajıydı fiyat beklentisi var ise hasatta düşük olduğu zaman satış yapmayarak fabrikalarda emanete bıraktıkları pamuklarını fiyat beklentileri karşılandığında kalite ve randıman hesabına göre  nakite çevirebiliyorlar. Buda arz talep dengesinin oluşumuna ticaretin dengede gitmesine olanak sağlıyor.
 
Pamukta aradığını bulamayan üretici alternatif olarak mısıra yöneldi
 
   2011 yılında pamuk fiyatları dünya stoklarının gerilemesi ile  yükselişe geçmiş ve doviz bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmıştır.  Buna güvenerek çiftçilerimiz diğer yıl pamuk ekimi yapmış ama sonuç hasat zamanın da fiyat konusunda tatmin edici olmamış tekrar canlanacak olan beyaz altının ilerleyişi durmuştur. Bu süre zarfında 2005’ ten günümüze pamukta aradığını bulamayan üretici alternatif olarak mısır ekilişine yönelmiştir ilk yıllarda topraklarımızın mısır tarımı için bakir olması sebebi ile yüksek verimler alınmış ve işçilik maliyetleri düşük olmasından dolayı sabit geliri nedeni ile  tercih edilmiştir. Uzun yıllar ekilen mısır da da verimler gerilemiş topraklarımız mısırın ihtiyacı olan fazla gübrelemeden ve sulamadan zarar görmüştür. Topraklarımız mantar hastalıklarına maruz kalmaktadır. Bu durum direk olarak verimlerimizin düşmesine buda gelirlerin düşmesine sebebiyet vermiştir.
 
Çitfçiler mısır ve dometesden de aradığını bulamadı
 
   Diğer alternatif ürün ve umutla ekilişinin arttığı domatesi değerlendirirsek, bana göre tarımda üretim planlamasının yapılmaya çalışıldığı ve büyük oranda üretim ve işletme planın en iyi şekilde yapılabildiğini söyleyebiliriz. Bunu sezon öncesi yapılan sözleşmelerle fabrikalar ve bizim gibi tüccarlar sağlamaktadır. Bu üründe hasat zamanı arz talep dengesine göre  günlük fiyatlar da sözleşmesiz ekilişler için belirlenmektedir. Üretici açısından sözleşmesiz ekiliş risklidir. Kazancada dönüştüğü yıllarda olabilir büyük zararların açıldığı yıllarda. Domates ekilim artışı ile tarla kira ücretleri aşırı derecede yükselmiştir. Domatesin fide, gübre , kira, ilaç, sulama ve bakım masrafları dönüm başı 2000 TL buda yaklaşık tarladan alınacak verimin 8 tonuna denk geliyor. Domatesten yüksek verim almadıktan sonra para kazanmak düşünülemez. Fabrikalara satışı yapılan domateslerin fire oranları ve ödeme dönemlerinin uzunluğundan dolayı çiftçilerimiz domatesten de aradığını bulamamışlardır. Diğer mahsullerde durum böyle iken pamukçulukta yeni gelişmeler olmuştur.
 
 
Salihli'miz yeni oluşturulan havza modelinde pamuk havzası ilan edildi
 
   Pamukçulukta 2016 sezonunda güzel gelişmeler yaşanmıştır. Fiyatlar üreticileri tatmin edici düzeyde gitmiştir. Firmamız olarak katıldığımız ulusal pamuk konseyi toplantısında devlet politikasının pamuk ithalatını değil artık iç piyasada üretimi destekleyici yönde olacağı bilgisini Tarım Bakanının ağzından  duyduk. Prim sisteminin dekar bazlı destekleneceği, mazot tüketiminin yarısının karşılanacağını ve Salihli'mizin yeni oluşturulan havza modelinde pamuk havzası ilan edildiğini öğrendik. Bunu bölgemizdeki çiftçilerimizle paylaştık özlemle olumlu geri dönüşler oldu. Bölgede pamuk ticareti ve çırçır işletmeciliğini hala bırakmamış olmamız, yatırımı yapabilecek tek işletme olduğumuzu ve bu iş Salihli'de yapılacaksa bizim yapmamız gerektiğini düşünerek çırçır işletmemizin kapasite  artışını ve teknoloji yenilemesi (Pamuk ön temizleme ve kurutma sistemi)için girişimlere başladık aynı zamanda pamuk toplama makinasının Salihli çiftçisine kazandırılması gerekmekte idi bunun için pamuk ekilişleri yapılmadan önce toplamanın sorun olmadığını, çiftçilerimizin gönül rahatlığı ile pamuklarını ekmelerini  sağlamak için İzmir tarım fuarında yaptığımız görüşmelerle pamuk toplama makinasını satın alarak Salihli'ye kazandırdık. Çiftçilerimizle yaptığımız toplantılarda pamuk çeşitlerini , makinalı hasata göre pamuk yetiştiriciliğini, pamuk üretim maliyetlerini, satış fiyat analizlerin , dünyada fiyat beklentilerini,  ülkemizin pamuk tarımına bakış politikalarını anlattık ve çiftçilerimize ürünlerini hem toplama garantisi hem de alış garantisi verdik.
 
 
 
 
 
Bu sene beyaz altına dönüş yılı olacağını düşünüyorum
 
    Bugünlerde Salihli'de pamuk ekimleri tüm hızıyla devam etmekte, bu yıl pamuk çiftçisi için hava koşulları, ekim şartları için gerekli her şey olumlu gitmekte. Bu sene beyaz altına dönüş yılı olacağını düşünüyorum. Pamukçuluğa olan özlemi gidermek için elimizden geleni yaptığımızı iletmek isterim. Çırçır fabrikamız 45 gün içinde son teknoloji sistemleri ile sezona hazır hale gelmiş olacak tüm çiftçilerimize ekim dikimlerini yaptıkları ve geçim için 1 yıl gözüne baktıkları tüm ürünlerinde bol kazanç ve hayırlı bir sezon dilerim” dedi.  
Obisis.com © 2013 - 2015 Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır. Tamamı veya kısmen kullanılması durumunda adli takip başlatılacaktır.